تعدادی زیگزال دوز خانم

زیگزال دوز خانم جهت لباس زیر محدوده خاوران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ۰۲ : ۰۹ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم. تسویه هفتگی , (حوالی مترونواب) تماس تا یکهفته

۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز-میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز-میاندوزکار , ماهر و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم.محدوده اتوبان …

۰۹۳۵۴۲۳۹۹۴۸و۳۳۲۲۱۵۳۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , ومیان دوزکارخانم نیازمندیم , حوالی عبدل آباد

۰۹۳۸۵۹۴۳۹۵۱


روزنامه همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , مسلط به زیگزال، چرخکار و , وسط کار آقا محدوده شهرک ولیعصر

۶۶۱۳۳۹۶۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , جهت کار تریکو , در تولیدی نیازمندیم

۰۹۱۹۴۱۵۳۳۰۷ـ۳۳۹۱۵۰۴۰


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر جهت کار

زیگزال دوز ماهر جهت کار , تریکو مردانه نیازمندیم

۰۹۱۰۲۷۷۴۶۲۱ ۰۹۱۲۲۷۲۴۶۲۱ و ۳۳۱۲۲۵۷۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار(محدوده مترو مولوی)

۰۹۱۹۶۲۶۶۳۰۸ ۵۵۸۱۲۸۰۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۱۰۱۱۰۷۰ و ۵۵۴۲۴۲۵۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز نیازمندیم تماس یکهفته

۰۹۳۵۹۸۵۶۸۵۲ ۵۵۰۲۶۷۳۰


روزنامه همشهری

وسط کار آشنا به کار

وسط کار آشنا به کار , اتو و زیگزاگ و ... نیازمندیم

۷۶۷۰۰۲۵۵ ۷۷۸۷۳۰۴۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا جهت کار تریکو , نیازمندیم ( با کار دائم )

۰۹۳۸۷۲۹۰۴۰۷


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوزکار

زیگزاگدوز و میاندوزکار , و نواردوز جهت تریکو , بچه گانه در محیط کاملا زنانه

۶۶۴۸۳۷۱۱


روزنامه همشهری

چرخکار و زیگزاگ دوز

چرخکار و زیگزاگ دوز , خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو , (حوالی مترو سعدی)

۰۹۱۹۰۲۹۷۱۹۷ ـ ۳۳۹۲۴۰۱۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار

تعدادی زیگزال دوز ، وسط کار , راسته دوز ، میان دوز کار , وردست برشکارخانم یاآقا(رجایی) …

۰۹۳۷۰۷۶۱۱۰۰ ـ ۰۹۳۶۴۳۸۹۳۲۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , وردست چرخکار،وردست پیشکار , آقا یا خانم نیازمندیم،محدوده خراسان …

(تماس تا يکهفته) ۳۳۰۲۵۸۰۴


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا و

زیگزاگ دوز خانم یا آقا و , وسط کارجهت تریکو نیازمندیم , مترو علی آباد

۰۹۱۲۴۱۶۲۳۷۰و۵۵۰۸۲۷۱۹


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , تریکو زنانه نیازمندیم , (خیابان بهار)

۸۸۳۰۳۳۲۶


روزنامه همشهری

به زیگزاگ دوز تریکو

به زیگزاگ دوز تریکو , خانم یا آقا , محدوده فردوسی نیازمندیم

۶۶۳۴۳۲۶۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار ماهر جهت کار تریکو , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۳۶۹۲۴۹۲۲۵ - ۳۳۳۹۱۴۲۷


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , تولیدی لباس زنانه

۶۶۹۵۴۱۰۹


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم , (محدوده بازار)

۰۹۱۲۵۰۲۹۱۳۴


روزنامه همشهری

زیگزال دوز

زیگزال دوز , تی شرت مردانه دوز نیازمندیم , خطی 35

۶۶۴۰۱۹۲۰


روزنامه همشهری

تعداد 15 نفر زیگزاگ زن

تعداد 15 نفر زیگزاگ زن , و میاندوزکار ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۰۱۷۴۳۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز خانم یا آقا , محدوده اسلامشهرآدران،نیازمندیم

۰۹۳۷۶۲۶۰۹۰۰


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز , و میاندوزکار و کارگر ساده , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۵۷۵۷۷۸


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ میاندوزکار

به تعدادی زیگزاگ میاندوزکار , ماهر تی شرت مردانه , نیازمندیم ( محدوده جمهوری )

۶۶۳۴۶۳۸۳


روزنامه همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , ماهر و وسط کار آقا جهت , تولیدی بچه گانه نیازمندیم

۶۶۴۱۱۵۸۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , خانم یا آقا جهت کار تریکو با , کاردائم نیازمندیم،میدان امام …

تماس يکهفته ۳۳۳۶۹۳۱۰


روزنامه همشهری

به2نفرزیگزاگ دوز ورزشی

به2نفرزیگزاگ دوز ورزشی , آقا و خیاط نیازمندیم , ( تسویه هفتگی )

۵۵۷۳۱۶۱۴


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , تریکو زنانه , خطی 40 نیازمندیم

۶۶۹۵۶۵۹۸


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار , و وسط کار فقط خانم , نیازمندیم - محیط کاملا زنانه

۶۶۹۶۶۷۳۷


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز حرفه ای جهت

زیگزاگ دوز حرفه ای جهت , تی شرت مردانه نیازمندیم , ( محدوده 30 تیر )

۶۶۷۴۸۱۸۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , خانم جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم ( محدوده پل بعثت )

۳۳۶۰۸۳۰۱


روزنامه همشهری

به تعدادی راسته دوز و

به تعدادی راسته دوز و , زیگزال دوز جهت تریکو , نیازمندیم. جاده ساوه - سبزدشت

۰۹۱۲۰۳۷۳۰۴۸


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار , وچرخکارخانم نیازمندیم , نرسیده به مترو نبرد-تماس تایکفته …

۰۹۱۹۸۱۹۰۱۰۸و۳۳۷۹۰۲۲۵


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تریکو مردانه نیازمندیم , حوالی امین حضور

۰۹۱۹۴۹۰۹۳۴۱ - ۳۶۸۳۲۵۱۱


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوزخانم یا آقا

زیگزاگ دوزخانم یا آقا , نیازمندیم , (آهنگ نبرد)

۳۳۱۸۳۷۲۵


روزنامه همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , مسلط به زیگزال، چرخکار و , وسط کار آقا محدوده شهرک ولیعصر

۶۶۱۳۳۹۶۰


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و وسط کار

زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

۶۶۳۶۲۰۴۴


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , جهت پوشاک زنانه , نیازمندیم

۶۶۴۱۵۸۷۳


روزنامه همشهری

به یک میاندوزکار آقا یاخانم

به یک میاندوزکار آقا یاخانم , جهت کار تریکو زنانه , نیازمندیم ( محدوده عباسی )

۵۵۶۴۰۱۷۳


روزنامه همشهری

زیگزالدوز و چرخکار فوق ماهر

زیگزالدوز و چرخکار فوق ماهر , ( فوری ) نیازمندیم ,

۰۹۱۹۴۹۹۸۵۶۷ و ۶۶۱۷۷۰۶۴


روزنامه همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار ماهر

زیگزالدوز و میاندوزکار ماهر , جهت کار تریکو با تسویه هفتگی در , اسلامشهر نیازمندیم. …

۰۹۳۵۲۹۸۱۳۲۴ - ۰۹۱۹۰۶۳۰۱۳۷


روزنامه همشهری

استخدام جهت سال96

استخدام جهت سال96 , , 1 - پنج نخ زن ماهر , 2 - کمرکش ماهر , 3 - سه سوزنه زن ماهر , 4 - زیگزال دوز …

۳۳۸۹۳۶۳۱


روزنامه همشهری

زیگزال دوز خانم یا آقا

زیگزال دوز خانم یا آقا , مسلط به راسته دوزی , نیازمندیم ( حوالی مولوی )

۰۹۰۱۵۸۲۰۲۱۵


روزنامه همشهری

یک میاندوزکار،زیگزال دوز

یک میاندوزکار،زیگزال دوز , و وسط کار خانم نیازمندیم , محلاتی پاسدار گمنام

۳۳۰۹۸۵۱۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ،

به تعدادی زیگزاگ دوز ، , چرخکار ، میاندوزکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم

۵۵۳۴۸۳۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , چرخکار ماهر تریکو بچه گانه , نیازمندیم. شهرک ولیعصر

۶۶۲۲۰۶۵۹


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , وردست چرخکار،وردست پیشکار , آقا یا خانم نیازمندیم،محدوده خراسان …

(تماس تا يکهفته) ۳۳۰۲۵۸۰۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی