آماده برای همکاری - دارای شرایط آئین نامه 57 نمایندگی بیمه

آماده برای همکاری دارای شرایط آئین نامه 57 نمایندگی بیمه
آماده برای همکاری - دارای شرایط آئین نامه 57 نمایندگی بیمه
اینجانب با دارا بودن لیسانس مدیریت بیمه و 5 سال سابقه کار در شعب و دفاتر نمایندگی بیمه ، قبولی آزمون بیمه مرکزی تمامی شرایط مربوط به آیین نامه نمایندگی بیمه مرکزی ( 57) را دارم. تمایل اینجانب به عضویت در هیئت مدیره شرکت های خدمات بیمه ای ایران یا آسیا در تهران می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.