مشارکت در کار

کارگاه به مساحت 200 متر و ارتفاع سقف6 متر دارای دفتر به صورت بالکن و انباری خارج از محدوده ترافیکی قابل استفاده برای ساخت انواع در و پنجره کابینت پارتیشن اسانسور و انواع خدمات مونتاژ کاری و...
از ما کار و سرمایه از شما.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ۴۷ : ۴۴ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.