فروشگاه بزرگ پوشاک

فروشگاه بزرگ پوشاک
فروشگاه بزرگ پوشاک
با شراکت در فروشگاه بزرگ پوشاک با 500متر مساحت از سودی دائمی و مطمئن برخوردار شوید با ارائه سند ملکی جهت تضمین سرمایه و سود ماهیانه شما مبلغ مورد نیاز یک میلیاردو دویست میلیون تومان
جزئیات در مکالمه تلفنی به عرض میرسد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۴۷ : ۴۸ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.