انجام کلیه خدمات مالیاتی

انجام کلیه خدمات مالیاتی
انجام کلیه خدمات مالیاتی
>تشکیل پرونده مالیاتی و تعیین حوزه مالیاتی

>مشاوره در زمینه مالیات بر درآمد شرکتها و موسسات

>ارائه راهکار هایی برای کاهش مالیات عملکرد

>دریافت معافیت مالیاتی برای شرکتها و موسسات

>تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن به سامانه اداره مالیات

>تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و مشاغل بند الف و ب و ج

>تحریر دفاتر قانونی با توجه به آئین تحریر دفاتر قانونی

>تهیه اسناد و مدارک جهت ارائه به حوزه مالیاتی

>شرکت در دفاعیات مالیاتی به همراه کارشناسان مجرب

>شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی

>تنظیم لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیات های حل اختلاف مالیاتی

>دریافت برگ تشخیص و قطعی مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۰۲ : ۴۹ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.