به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر بصورت روزمزد فوری نیازمندیم .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۳۷ : ۲۰ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.