نیاز مند کارمند رسمی دولتی

به دو نفر ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق برای دریافت وام از شرکت سرمایه گذاری نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ۴۴ : ۴۹ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.