منشی خانم جهت جوابگویی تلفن باروابط عمومی بالا

منشی خانم جهت جوابگویی تلفن باروابط عمومی بالا
منشی خانم جهت جوابگویی تلفن باروابط عمومی بالا
منشی خانم جهت جوابگویی تلفن باروابط عمومی بالا آشنا به تایپ تمام وقت حقوق براساس وزارت کار مراجعه جهت مصاحبه روبروی متروی شریعتی ساعت 14الی16

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۳۵ : ۱۳ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.