تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستانی

تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستانی
تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستانی
تعمیر تجهیزات بیمارستانی

تعمیر و کالیبراسیون انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی توسط مهندسین مجرب

درصورت وجود اشکال در دستگا ه ها توسط بخش به صورت شفاهی به واحد تجهیزات پزشکی اطلاع داده و بررسی ابتدایی توسط واحد تجهیزات پزشکی انجام می گردد.

همچنین در صورت قابلیت انجام و عدم نیاز به قطعه یدکی خاص، دستگاه آماده شده به بخش تحویل می گردد. در غیر اینصورت درخواست تعمیر صادر می گردد.

هدف اصلی در مدیریت چرخه تعمیرات دستگاه ها کاهش زمان خواب دستگاه و بازگشت هر چه سریعتر آنها به چرخه درمان می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ۵۴ : ۲۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.