خدمات مالي ، مالياتي و حسابرسي

آماده همكاري در زمينه هاي ذيل :
1- تهيه صورت هاي مالي اساسي و تلفيقي به همراه يادداشت هاي توضيحي متناسب با زمانبندي مديريت
2- تهيه ليست هاي حقوق و دستمزد ، ماليات و بيمه
3- تهيه اظهارنامه هاي عملكرد ، ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلي
4- تحرير كليه دفاتر قانوني
5- ارائه مشاوره ي مالي و مالياتي و حسابرسي
6- پياده سازي سيستم كنترل داخلي با رويكرد coso
7- تهيه فلوچارت و نمودار سازماني با استفاده از نرم افزار visio
8- كنترل حسابها
9- اصلاح و نهايي نمودن حسابها جهت پاسخگويي به حسابرسان

با 7سال سابقه حسابرسي
آماده همكاري در تمامي مناطق تهران به صورت مشاوره اي پاره وقت و پروژه اي
با قيمت پيشنهادي شما

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ۳۹ : ۱۸ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.