فضای اداری و تجاری و کاری از شما اعطای نمایندگی از ما

فضای اداری و تجاری و کاری از شما اعطای نمایندگی از ما
فضای اداری و تجاری و کاری از شما اعطای نمایندگی از ما
شرکت هلدینگ بنیان ایده در شهر تهران جهت توسعه شعب خود فضای اداری و تجاری و یا موقعیت اداری شمارا جهت شرکت پخش در حوزه ساختمان و غدایی و ارایشی تبدیل به یک فعالیت اقتصادی موثر مینماید این هلدینگ با تامین کالا و تجهیز دفتر شما و مدیریت فروش و بازاریابان کار امد فضای اداری و انبار شما را با نحوه همکاری شراکت تبدیل به فرصت شغلی خوبی مینمایید.
09193109001

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۰۵ : ۵۹ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.