اوگرهای دستی خاک

اوگرهای دستی خاک
اوگرهای دستی خاک
این وسیله برای نمونه گیری دستی خاک می باشد.
دارا بودن دسته T شکل و عدم نیاز به سه پایه جهت بیرون آوردن نمونه، این روش را یکی از آسان ترین و متداول ترین روش­های نمونه گیری کرده است.
باقی تجهیزات و وسایل نمونه گیری از خاک به شرح زیر ارائه میگردد:
1- اوگرهای دستی خاک
2- کرکاتر خاک
3- نمونه گیر دست نخورده
4- نمونه گیر دست خورده
5- نمونه درآور خاک
6- دستگاه تراش خاک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۳۸ : ۰۰ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.