جویای کار مرتبط با کشاورزی و گلخانه

جویای کار مرتبط با کشاورزی و گلخانه
جویای کار مرتبط با کشاورزی و گلخانه
جویای کار در ارتباط با کشاورزی و گلخانه هستم. فوق لیسانس باغبانی دارم و ساکن کرجم. جهت اطلاعات بیستر تماس بگیرید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۲۳ : ۲۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.