بدون تصاوف و رنگ شدگی

بدون تصاوف و رنگ شدگی
بدون تصاوف و رنگ شدگی
فنی سالم-اتاق بی صدا-کم مصرف و خانگی-با یک باک بنزین میبرتت مشهد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۴۴ : ۳۷ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.