امور ثبتی/حقوقی و کیفری

امور ثبتی حقوقی و کیفری
امور ثبتی/حقوقی و کیفری
از افرادی که توانایی معرفی پرونده های حقوقی و کیفری و ثبتی را دارند با حق الزحمه مناسب دعوت به همکاری می نماید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۱ : ۰۳ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.