بازرسی فنی تاسیسات برقی

بازرسی فنی تاسیسات برقی
بازرسی فنی تاسیسات برقی
1--- خدمات تخصصی نشت یابی : دستگاه های تهویه مطبوع و سیستم های سرمایش، یخ ساز، سردخانه، یخچال شامل کلیه مبرد های CFC و HCFC وHFC و R-22 وR-134a و R-404aو R-410a.
2--- خدمات تخصصی نشت یابی : گازطبیعی - متان – اتان – پروپان – بوتان – استون – الکل – آمونیاک – دود – بخارآب – مونواکسیدکربن – گازوئیل – بنزین – سولفید هیدروژن – حلال های صنعتی – نفتا.
3--- خدمات تخصصی ترموگرافی (IR).

09128127736

mnajafpur@yahoo.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۳۳ : ۴۹ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.