امور مالی و مالیاتی

ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی توسط حسابداران مجرب
تحریر دفاتر قانونی ، اظهارنامه عملکرد، جلسات دفاعیه و پیگیری کلیه امور در ادارات دارایی و ارزش افزوده
ارایه کلیه خدمات حسابداری از مشاوره و برپایی سیستم حسابداری تا گزارشات مدیریتی
مشاوره ، نظارت و اجرا

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۳۸ : ۳۰ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.