انجام کارهای حسابداری و حسابرسی

انجام کلیه کار های حسابداری و حسابرسی
5 سال سابقه حسابداری
2 سال سابقه حسابرسی
کارهای پاره وقت
جویای کار
انجام گزارشات فصلی/ مالی ومالیاتی
انجام پرونده های اختلاف حساب
صورت مغایرت
اختلاف حساب

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.