نیاز یه سرمایه فوری

نیازمند 7 میلیون سرمایه فوری برای تهیه جنس مغازه به صورت نقدی میباشم اصل پول و سود آن 1.5 ماهه کامل پرداخت میشود

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۰ : ۵۴ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.