ساینا EX

ساینا EX
ساینا EX
حواله ماشین ساینا و پرداختی شما 168860000 میباشد و تاریخ تحویل سی روز بعد از تکمیل وجه و قابل پرداخت تا 20/9/95 میباشد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۴۱ : ۱۰ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.