انجام کارهای حسابداری بصورت نیمه وقت

انجام کلیه امور مرتبط با حسابداری ، ارسال گزاراشات فصلی ، اظهارنامه ارزش افزوده صورت می پذیرد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۵۹ : ۰۵ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.