کارمند واحد بازرگانی

کارمند واحد بازرگانی
کارمند واحد بازرگانی
به نیروی خانم با مدرک حداقل لیسانس- مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی کامل به Office جهت شرکت فعال در زمینه نفت و گازو پتروشیمی نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ : ۰۰ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.