تعمیر وسایل پزشکی و آزمایشگاهی

تعمیر وسایل پزشکی و آزمایشگاهی
تعمیر وسایل پزشکی و آزمایشگاهی
تعمیر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تعمیر در سریع ترین زمان توسط تکنسین های مجرب ایران

www.iran-tamirkar.ir

02188958238

سرویس و تعمیرات تخصصی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

تعمیر میکروسکوپ های تحقیقاتی و آزمایشگاهی

تعمیر ترازوهای حساس مکانیکی و دیجیتال

تعمیر رفراکتومترهای رومیزی و دستی

تعمیر فور و انکوباتور

و ...

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۴ : ۵۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.