موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا

موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا
موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا
موسسه خدمات مالی و مشاوره مدیریت پردازش ارقام یکتا ثبت شده به شماره 1289، عضو انجمن حسابداران خبره ایران و همچنین عضو وابسته انجمن حسابداری ایران آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد :
 انجام کلیه امور حسابداری
1. ثبت اسناد جاری و معوقه ، به روز رسانی حساب ها و حل اختلاف ما بین شرکاء
2. تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر
3. تهیه و تنظیم لیست های مالیات تکلیفی ، بیمه ، مالیات حقوق و ...
4. تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی
5. تهیه گزارشات مالی و مدیریتی
6. حسابداری صنعتی و محاسبه بهای تمام شده
7. طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب
8. اجرای عملیات اصلاح حساب ها و بستن حساب ها
9. تهیه صورت های مالی
10. آموزش حسابداری کاربردی به پرسنل مالی شرکت ها و موسسات

 مشاوره مالی
1. مشاوره ، نصب و راه اندازی نرم افزارهای پیوست
2. تهیه و تنظیم نظام نامه مالی ، تعریف چارت سازمانی واحد مالی ، طراحی فرم ها و فرآیندهای عملیاتی انبارها،دارایی های ثابت ، حقوق و دستمزد ، خزانه داری و تدوین شرح وظایف حسابداران
3. طراحی و بهینه سازی روش ها و رویه های حسابداری با نگاه ویژه و منطبق با استانداردهای حسابداری

 مشاوره مالیاتی
1. ثبت نام کد اقتصادی ، ارزش افزوده و پیگیری های آنها
2. ارسال و پیگیری اطلاعات خرید و فروش در اجرای ماده 169 مکرر
3. تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
4. تنظیم و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده
5. بررسی فاکتورهای قانونی
6. پیگیری ، رسیدگی و صورتمجلس اسناد و مدارک
7. اعتراض و تعدیل مالیات و بخشودگی مالیاتی در صورت عدم رعایت عدالت مالیاتی برای شرکت
8. مشاوره ، تنظیم لایحه قانونی مالیات عملکرد و ارزش افزوده
9. پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل دادخواهی و هیات های حل اختلاف مالیاتی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ : ۱۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.