30 متر تجاری مجتمع سپانیر

فروش فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوری
_ تعاونی تجاری و مسکونی سپانیر واقع در میدان ساحل نزدیک به دریاچه
_تحویل واحدهای تجاری 25 اسفند ماه نود و پنج (تاریخ تحویل ذکر شده در الحاقیه قرار داد)
_ تجاری در طبقه همکف و تحویل زود تر از مسکونی
_ سهام سی متر شامل سه قسط باقیمانده که هر کدام به مبلغ 11.250.000 تومان
_ تاریخ قسطهای باقیمانده عبارتند از 95/8/30 ، 95/10/30 و 95/11/30 است
_ قیمت پیش بینی شده کارشناس دادگستری در زمان تحویل متری 22 میلیون تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۴۶ : ۱۳ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.