حمل خاک،نخاله، مصالح وضایعات با(نیسان وخاور)شبانه روزی باقیمت مناسب تمام نقاط تهران

حمل نخاله ومصالح و ... با خاور ونیسان کمپرسی شبانه روزی باقیمت مناسب و پخش مصالح ساختمانی باقیمت تولید تمام نقاط تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ۳۶ : ۱۲ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

تهیه مصالح ساختمانی

تهیه مصالح ساختمانی برادران دو قلو سبحانی آجر ده سوراخه، فشاری، خاک رس، ماسه شسته، …

۰۹۱۲۲۳۷۲۷۰۰-۰۹۱۲۳۳۸۹۴۴۰

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح (نیسان)

۰۹۱۲۴۰۹۵۸۵۲ ۰۹۱۲۳۱۶۳۹۴۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح , بامجوزطرح ترافیک(بابکت)

خاور ۰۹۱۲۴۴۷۷۴۳۵ نيسان ۰۹۱۲۳۱۴۶۵۳۷


روزنامه همشهری

حمل نخاله ساختمانی

حمل نخاله ساختمانی , « عبدی » ,

۰۹۱۲۶۳۳۰۲۹۱


روزنامه همشهری

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب , خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت)

نيسان ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵ خاور ۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , مصالح ساختمانی کلی و جزئی , خریدضایعات وتخریب(کلیه نقاط …

عزتي ۰۹۱۲۲۵۴۴۶۳۸


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تخریب بابکت ماسه , خاک باغچه مصالح ( امیری )

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴


روزنامه همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , (رسولی)

خاور ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۹۱ نيسان ۰۹۱۲۹۴۷۷۲۷۸


روزنامه همشهری

خاور

خاور , حمل نخاله مصالح , شبانه روزی حتی ایام تعطیل …

۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲ـ۷۷۲۶۱۸۲۳


روزنامه همشهری

تهیه مصالح

تهیه مصالح , حمل نخاله , با نیسان

۷۷۳۴۸۰۰۶ - ۰۹۱۲۱۵۰۴۱۱۱


روزنامه همشهری

حمل نخاله با خاور

حمل نخاله با خاور , آجر دست دوم ماسه , بابکت ( شبانه روزی )

رئيسي ۰۹۱۲۳۵۴۳۹۶۵


روزنامه همشهری

حمل نخاله و فروش

حمل نخاله و فروش , مصالح - شبانه روزی , نیسانی و خاوری با بابکت

نظري ۰۹۱۲۴۰۳۳۹۳۵


روزنامه همشهری

توزیع مصالح ساختمانی باخاور

توزیع مصالح ساختمانی باخاور , حمل خاک ونخاله باکارگر وبابکت , بدون واسطه (کلیه مناطق)

۰۹۱۲۸۹۴۶۹۴۰


روزنامه همشهری

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , (با نیسان و خاور طرح دار)

خاور ۰۹۱۲۷۷۱۵۴۱۲ ۰۹۱۲۳۱۸۹۵۶۲ - ۰۹۱۲۷۶۴۲۳۹۵


روزنامه همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختانی

حمل نخاله و مصالح ساختانی , و خرید ضایعات (شبانه روزی)

نيسان ۰۹۱۲۴۹۸۳۷۸۷ خاور ۰۹۱۲۱۲۶۶۷۳۹


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , پخش مصالح ساختمانی , (شبانه روزی)

۰۹۱۲۸۹۴۹۱۱۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله - مصالح ساختمانی

حمل نخاله - مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی

عزتي ۰۹۱۲۷۶۴۳۲۸۴


روزنامه همشهری

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور

حمل نخاله وتهیه مصالح باخاور , به صورت شبانه روزی , ( حتی ایام تعطیل)

پيرحياتي ۰۹۱۲۳۹۵۶۵۵۱


روزنامه همشهری

توزیع مصالح ساختمانی باخاور

توزیع مصالح ساختمانی باخاور , حمل خاک ونخاله باکارگر وبابکت , بدون واسطه (کلیه مناطق)

۰۹۱۲۸۹۴۶۹۴۰


روزنامه همشهری

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح , بامجوزطرح ترافیک(بابکت)

خاور ۰۹۱۲۴۴۷۷۴۳۵ نيسان ۰۹۱۲۳۱۴۶۵۳۷


روزنامه همشهری

خاور

خاور , حمل نخاله مصالح , شبانه روزی حتی ایام تعطیل …

۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲ـ۷۷۲۶۱۸۲۳


روزنامه همشهری

حمل نخاله توسط خاور با کارگر

حمل نخاله توسط خاور با کارگر , و بابکت-تهیه انواع مصالح ساختمانی , به قیمت کارخانه (شبانه …

۰۹۱۲۲۱۸۵۶۴۹ و ۳۳۷۳۴۳۶۷


روزنامه همشهری

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح (نیسان)

۰۹۱۲۴۰۹۵۸۵۲ ۰۹۱۲۳۱۶۳۹۴۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله و فروش

حمل نخاله و فروش , مصالح - شبانه روزی , نیسانی و خاوری با بابکت

نظري ۰۹۱۲۴۰۳۳۹۳۵


روزنامه همشهری

حمل نخاله بانیسان کمپرسی وخاور

حمل نخاله بانیسان کمپرسی وخاور , پخش مصالح ساختمانی , تمام نقاط شهر ، شبانه روزی

۰۹۱۲۹۲۲۹۴۹۸و۰۹۱۲۹۲۲۸۷۷۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , و تهیه مصالح (کلیه نقاط) سروری

۰۹۰۳۸۳۴۲۹۶۸ ۰۹۱۰۲۶۵۳۸۵۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب , خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت)

نيسان ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵ خاور ۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲


روزنامه همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , (رسولی)

خاور ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۹۱ نيسان ۰۹۱۲۹۴۷۷۲۷۸


روزنامه همشهری

حمل نخاله با کارگر و (بابکت)

حمل نخاله با کارگر و (بابکت) , با خاور و مصالح ساختمانی ,

کامياب ۰۹۱۲۱۷۵۳۵۷۸


روزنامه همشهری

حمل نخاله و پخش مصالح

حمل نخاله و پخش مصالح , با نیسان کمپرسی (کلیه نقاط)

بابک ۰۹۱۹۴۷۸۲۸۰۸ بهمن ۰۹۱۹۹۱۷۴۱۳۴


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تخریب بابکت ماسه , خاک باغچه مصالح ( امیری )

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴


روزنامه همشهری

تهیه مصالح

تهیه مصالح , حمل نخاله , با نیسان

۷۷۳۴۸۰۰۶ - ۰۹۱۲۱۵۰۴۱۱۱


روزنامه همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختانی

حمل نخاله و مصالح ساختانی , و خرید ضایعات (شبانه روزی)

نيسان ۰۹۱۲۴۹۸۳۷۸۷ خاور ۰۹۱۲۱۲۶۶۷۳۹


روزنامه همشهری

خاور

خاور , حمل نخاله مصالح , شبانه روزی حتی ایام تعطیل …

۰۹۱۹۴۲۳۹۲۴۲ـ۷۷۲۶۱۸۲۳


روزنامه همشهری

حمل نخاله با خاور

حمل نخاله با خاور , آجر دست دوم ماسه , بابکت ( شبانه روزی )

رئيسي ۰۹۱۲۳۵۴۳۹۶۵


روزنامه همشهری

حمل نخاله و تهیه مصالح

حمل نخاله و تهیه مصالح , (با نیسان و خاور طرح دار)

خاور ۰۹۱۲۷۷۱۵۴۱۲ ۰۹۱۲۳۱۸۹۵۶۲ - ۰۹۱۲۷۶۴۲۳۹۵


روزنامه همشهری

حمل نخاله - مصالح ساختمانی

حمل نخاله - مصالح ساختمانی , با نیسان کمپرسی

عزتي ۰۹۱۲۷۶۴۳۲۸۴


روزنامه همشهری

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح

حمل نخاله،تخریب وتهیه مصالح , بامجوزطرح ترافیک(بابکت)

خاور ۰۹۱۲۴۴۷۷۴۳۵ نيسان ۰۹۱۲۳۱۴۶۵۳۷


روزنامه همشهری

حمل نخاله

حمل نخاله , تهیه مصالح (نیسان)

۰۹۱۲۴۰۹۵۸۵۲ ۰۹۱۲۳۱۶۳۹۴۶


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , پخش مصالح ساختمانی , (شبانه روزی)

گنجي ۰۹۱۲۶۸۸۱۶۶۷


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , مصالح ساختمانی کلی و جزئی , خریدضایعات وتخریب(کلیه نقاط …

عزتي ۰۹۱۲۲۵۴۴۶۳۸


روزنامه همشهری

حمل نخاله و مصالح ساختمانی

حمل نخاله و مصالح ساختمانی , (رسولی)

خاور ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۹۱ نيسان ۰۹۱۲۹۴۷۷۲۷۸


روزنامه همشهری

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی , تخریب بابکت ماسه , خاک باغچه مصالح ( امیری )

۰۹۱۲۲۴۷۷۰۸۴


روزنامه همشهری

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب

حمل نخاله - تهیه مصالح ،تخریب , خریدضایعات ، 24ساعته (بابکت)

نيسان ۰۹۱۲۱۴۸۷۸۹۵ خاور ۰۹۱۲۵۷۵۹۲۴۲


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی