منشی خانم در شرکت نرم افزاری

منشی خانم در شرکت نرم افزاری
منشی خانم در شرکت نرم افزاری
منشی خانم وارد به کامپیوتر در محدوده مرزداران و اشرفی با حقوق اداره کار.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ۳۲ : ۵۷ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.