دعوت به کار از چند نفر کارآموز دانشجو

دعوت به کار از چند نفر کارآموز دانشجو
دعوت به کار از چند نفر کارآموز دانشجو
به چند نفر کارآموز دانشجو جهت انجام امور اداری سازمان نيازمنديم .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ۴۰ : ۵۵ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.