منشی مرد برای دفتر سینمایی

منشی مرد مسلط به تایپ کامپیوتری و پاسخگویی تلفن برای دفتر سینمایی نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ ۵۴ : ۱۲ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.