تور یک روزه طبیعت گردی | قلعه الموت و دریاچه اوان

تور یک روزه طبیعت گردی قلعه الموت و دریاچه اوان
تور یک روزه طبیعت گردی | قلعه الموت و دریاچه اوان
سطح خدمات : استاندارد
حمل و نقل: میدل باس
اقامت : -
پذیرایی : صبحانه (بوفه)، ناهار و پذیرایی بین روز
گروه اجرا : راهنما و مسئول تداركات
بیمه: مسئولیت مدنی
سایر: ورودیه ها

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ ۲۱ : ۳۲ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.