استخدام مخراجکار خانم حرفه ای و نیمه حرفه ای

به تعدادی مخراجکار حرفه ای و نیمه حرفه ای خانم واقا با حقوق ثابت+اجرت نیازمندیم. محدوده میدان ونک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۳ : ۳۸ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

مومكار ماهر

به تعدادي مومكار ماهر خانم نيازمنديم(محدوده هفت تير)

۰۹۱۲۲۵۸۵۳۶۹

به یک موم کار وبسابکار

به یک موم کار وبسابکار , خانم وآقا نیازمندیم

قنبري ۵۵۵۸۳۰۲۱ ۰۹۱۲۰۷۱۷۷۲۶


روزنامه همشهری

به یک بساب کار آقا و یک

به یک بساب کار آقا و یک , نگین سوارکن روی موم خانم , (حرفه ای) نیازمندیم

۵۵۸۰۲۶۷۵


روزنامه همشهری

به یک نفر مومکار خانم

به یک نفر مومکار خانم , حرفه ای با حقوق مکفی , جهت کارگاه طلا سازی نیازمندیم

۵۵۱۵۲۶۸۳


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا ، خانم

کارگر ماهر طلا ، خانم , سنگ روی موم و موم کار , با حقوق ثابت 300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

تعدادی موم کار

تعدادی موم کار , سنگ سوارکن ماهر ونیمه ماهر , خانم نیازمندیم

۰۹۱۰۲۸۳۰۶۹۶


روزنامه همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , سنگ سوارکن ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۹۰۹۰۰۳ و ۵۵۵۹۹۸۴۵


روزنامه همشهری

به تعدادی پوست کار

به تعدادی پوست کار , و جوشکار ماهر با , حقوق و عیدی نیازمندیم

۵۵۵۸۱۷۷۴


روزنامه همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , مسلط به سنگ سوار کردن , روی موم نیازمندیم

۰۹۱۲۶۸۳۳۱۸۳


روزنامه همشهری

به چند نیروی نیمه ماهر

به چند نیروی نیمه ماهر , در کارگاه ریخته گری , طلا و جواهر نیازمندیم

تماس۱هفته ۰۹۱۲۷۷۷۶۵۶۰


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و مبتدی آقا

کارگر ماهر و مبتدی آقا , پوس کار و موم کار , …

۰۹۱۹۱۰۱۰۹۳۲


روزنامه همشهری

به تعدادی مومکار (خانم)

به تعدادی مومکار (خانم) , جهت کار در محدوده بازار , نیازمندیم

۰۹۳۹۴۱۲۵۰۷۰ و ۳۳۹۴۵۵۳۴


روزنامه همشهری

مخراجکار ماهر آقا

مخراجکار ماهر آقا , (تجریش)

۰۹۱۲۴۸۶۴۷۲۱ ۲۲۷۲۱۸۸۷


روزنامه همشهری

به آبکار آقا یا خانم

به آبکار آقا یا خانم , ماهر و با تجربه در کارگاه , النگو سازی نیازمندیم

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی آقا ریخته گر ماهر طلا

تعدادی آقا ریخته گر ماهر طلا , و تراش کار ماهر النگو یا حلقه , نیازمندیم(محدوده 15خرداد …

۰۹۱۲۱۲۰۷۹۶۷


روزنامه همشهری

یک کارگرماهر جهت

یک کارگرماهر جهت , جوش و برش طلا , با لیزر نیازمندیم

۳۳۸۰۰۶۶۲


روزنامه همشهری

بساب کار و پرداخت کار

بساب کار و پرداخت کار , نیازمندیم ,

۰۹۳۵۱۸۱۸۸۴۲


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا ، خانم

کارگر ماهر طلا ، خانم , سنگ روی موم و موم کار , با حقوق ثابت 300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , سنگ سوارکن ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۹۰۹۰۰۳ و ۵۵۵۹۹۸۴۵


روزنامه همشهری

به تراشکار آقا یا خانم ماهر

به تراشکار آقا یا خانم ماهر , وباتجربه،آشنا به دستگاه تراشNC , CNC و مات ضربه ای درالنگوسازی

نيازمنديم ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی جوشکار و بسابکار

تعدادی جوشکار و بسابکار , وتراشکاروپرداختکارومبتدی , آقاوچندنفرخانم مومکارنیازمندیم

۵۵۴۱۰۳۰۸


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا ، خانم

کارگر ماهر طلا ، خانم , سنگ روی موم و موم کار , با حقوق ثابت 300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

سنگ سوارکن خانم

سنگ سوارکن خانم , نیازمندیم ( محدوده بازار )

۰۹۱۲۵۰۹۱۴۴۷ ۵۵۸۰۵۹۲۷


روزنامه همشهری

به2نفر مخراجکارماهرو نیمه ماهر

به2نفر مخراجکارماهرو نیمه ماهر , بادرآمد ماهانه بالای3م نیازمندیم

۰۹۱۲۳۸۴۵۰۵۸ ۲۲۳۹۶۳۸۵


روزنامه همشهری

به یک قلم زن نیمه ماهر

به یک قلم زن نیمه ماهر , جهت کار کارگاه طلاسازی , نیازمندیم …

۶۶۷۳۷۷۰۶


روزنامه همشهری

شاخه کار ماهر (موم کار)

شاخه کار ماهر (موم کار) , جهت کارگاه طلاسازی نیازمندیم , (حوالی سرچشمه)

۳۳۹۱۹۵۲۴


روزنامه همشهری

به تعدادی مومکار خانم

به تعدادی مومکار خانم , ماهر و مبتدی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۰۰۳۷۵۷ ۳۳۵۶۷۴۰۷


روزنامه همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , سنگ سوارکن خانم , نیازمندیم

۵۵۵۸۵۹۰۸


روزنامه همشهری

به تعدادی سرویس کار

به تعدادی سرویس کار , و گل جمع کن , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۴۳۰۱۲ ـ ۳۳۶۹۹۷۹۲


روزنامه همشهری

مخراج کار ماهر

مخراج کار ماهر , آقا یا خانم , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۱۹۳۵۲۷


روزنامه همشهری

به یک موم کار آقا

به یک موم کار آقا , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۶۵۸۸۸۳۲


روزنامه همشهری

تعدادی جوشکار و بسابکار

تعدادی جوشکار و بسابکار , وتراشکاروپرداختکارومبتدی , آقاوچندنفرخانم مومکارنیازمندیم

۵۵۴۱۰۳۰۸


روزنامه همشهری

به یک بساب کار آقا و یک

به یک بساب کار آقا و یک , نگین سوارکن روی موم خانم , (حرفه ای) نیازمندیم

۵۵۸۰۲۶۷۵


روزنامه همشهری

کارگر ماهر طلا ، خانم

کارگر ماهر طلا ، خانم , سنگ روی موم و موم کار , با حقوق ثابت 300 / 1 م

۲۲۴۸۶۴۰۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی