ضامن کارمند رسمی نیازمندم

ضامن کارمند رسمی نیازمندم
ضامن کارمند رسمی نیازمندم
سلام ((فوری))
جهت اخذ یک وام بانکی آماده به یک ضامن کارمندرسمی با گواهی کسر از حقوق فوری نیازمندم
تضمین کافی برای بازپرداخت ارائه میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ۵۸ : ۴۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.