ضامن کارمند رسمی نیازمندم

ضامن کارمند رسمی نیازمندم
ضامن کارمند رسمی نیازمندم
سلام ((فوری))
جهت اخذ یک وام بانکی آماده به یک ضامن کارمندرسمی با گواهی کسر از حقوق فوری نیازمندم
تضمین کافی برای بازپرداخت ارائه میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ ۵۸ : ۴۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.

همچنین مشاهده کنید

ضمانت با پورسانت عالی

به دونفرکارمنددولت(رسمی،قراردادی،بازنشسته)جهت ضمانت وام با پورسانت 5میلیون در شهر …

۰۹۳۸۵۹۱۸۸۰۶

نیازمند ضمانت بانکی

نیازمند ضامن کارمند رسمی دولتی یا بازنشسته با نامه کسر حقوق وام 180م در تهران با پورسانت

۰۹۱۵۶۹۸۰۰۷۰

ضامن کارمند

به دو نفر کارمند رسمی دولت با پورسانت عالی در شهر تهران نیازمندیم. ###بانک ارائه تضامین …

۰۹۳۸۵۹۱۸۸۰۶

تامین فوری سرمایه

تامین سرمایه فوری پرداخت فوری سرمایه «اسناد مسکونی» ٪۷۰ بدون انتقال سند در …

۰۹۱۶۷۶۳۵۶۴۵

ضامن با گواهي

به سه نفر كارمند دولت با گواهي كسر از حقوق نيازمندم جهت ارايه به شركت خصوصي.شرايط پرداخت …

۰۹۱۲۴۸۱۸۱۸۹

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶


روزنامه همشهری

به یک سندمسکونی تهران‎جهت

به یک سندمسکونی تهران‎جهت , دریافت وام بانکی ‎برای شرکت معتبر , با ارائه تضامین لازم …

۸۸۶۱۹۱۰۰


روزنامه همشهری

ضامن

نیاز به ضامن کارمند رسمی یا بازنشسته دولتی با نامه کسر حقوق درتهران 180م با پورسانت مناسب۰۵۱۳۲۰۰۳۰۲۲

۰۵۱۳۲۰۰۳۰۲۲


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶


روزنامه همشهری

سند تهران و شهرستان

سند تهران و شهرستان , جهت ارائه به دادگاه , نیازمندیم

۴۴۲۷۱۴۱۰


روزنامه همشهری

ضامن با فیش کسراز حقوق

ضامن با فیش کسراز حقوق , بازنشسته یا کارمند , با تضمین محضری نیازمندیم

۷۷۴۰۱۲۴۲


روزنامه همشهری

به یک سندمسکونی تهران‎جهت

به یک سندمسکونی تهران‎جهت , دریافت وام بانکی ‎برای شرکت معتبر , با ارائه تضامین لازم …

۸۸۶۱۹۱۰۰


روزنامه همشهری

ضامن کارمند رسمی

ضامن کارمند رسمی , یا قرارداد دائم یا جواز کسب , نیازمندیم

۲۲۶۸۹۸۰۴


روزنامه همشهری

سندمسکونی

سندمسکونی , باارزش 5 / 4 میلیارد , جهت رهن دربانک نیازمندیم

۴۴۷۵۵۹۴۷


روزنامه همشهری

ملک مسکونی تهران، شهرستان

ملک مسکونی تهران، شهرستان , در قبال ضمانتنامه بانکی , خریداریم

۸۸۱۰۹۴۹۶


روزنامه همشهری

نیازمند سند مسکونی تهران

نیازمند سند مسکونی تهران , جهت دریافت وام بانکی , آماده دریافت

۴۴۹۷۳۵۸۶


روزنامه همشهری

به یک ضامن کارمند رسمی

به یک ضامن کارمند رسمی , یا بازنشسته بانک ملی , نیازمندیم

۲۲۵۹۰۱۱۶


روزنامه همشهری

به یک سندمسکونی تهران‎جهت

به یک سندمسکونی تهران‎جهت , دریافت وام بانکی ‎برای شرکت معتبر , با ارائه تضامین لازم …

۸۸۶۱۹۱۰۰


روزنامه همشهری

کارمند رسمی دولتی

کارمند رسمی دولتی , جهت ضمانت وام نیازمندم ,

۰۲۶۳۳۲۱۷۵۱۳


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶


روزنامه همشهری

نیازمند سند ملکی

نیازمند سند ملکی , به ارزش 5میلیارد , جهت دریافت وام بانکی

۶۶۷۲۱۷۵۷


روزنامه همشهری

به دو نفر کارمند رسمی دولت

به دو نفر کارمند رسمی دولت , با پورسانت عالی , جهت ضمانت نیازمندیم

(تهران) ۴۴۸۲۷۹۸۱


روزنامه همشهری

سند مسکونی جهت

سند مسکونی جهت , وثیقه دادگاه نیازمندیم ,

۴۴۷۸۰۴۰۹


روزنامه همشهری

سندملکی تهران به مبلغ

سندملکی تهران به مبلغ , 500 میلیون فورابرای دادگاه , بی واسطه نیازمندیم

۶۶۹۷۱۹۵۶


روزنامه همشهری

کارمند دولتی

کارمند دولتی , بدون کسر از حقوق , جهت ضمانت نیازمندیم

۶۶۸۳۱۳۴۸


روزنامه همشهری

سندمسکونی

سندمسکونی , باارزش 5 / 4 میلیارد , جهت رهن دربانک نیازمندیم

۴۴۷۵۵۹۴۷


روزنامه همشهری

نیازمند سند مسکونی تهران

نیازمند سند مسکونی تهران , جهت دریافت وام بانکی , آماده دریافت

۴۴۹۷۳۵۸۶


روزنامه همشهری

ضامن کارمند رسمی

ضامن کارمند رسمی , یا قرارداد دائم یا جواز کسب , نیازمندیم

۲۲۶۸۹۸۰۴


روزنامه همشهری

نیازمند سند ملکی

نیازمند سند ملکی , به ارزش 5میلیارد , جهت دریافت وام بانکی

۶۶۷۲۱۷۵۷


روزنامه همشهری

کارمند رسمی دولت با فیش

کارمند رسمی دولت با فیش , حقوقی و کسرجهت ضمانت , بانکی در شرکت نیازمندیم

۶۶۴۳۲۷۹۳


روزنامه همشهری

سند ملکی شما را

سند ملکی شما را , جهت اخذ وام , بصورت مشارکتی نیازمندیم

۸۶۰۸۳۹۳۵


روزنامه همشهری

به 2 نفر ضامن با گواهی

به 2 نفر ضامن با گواهی , کسر از حقوق جهت وام 15 م , بیواسطه نیازمندیم تماس10 به بعد

۵۵۷۸۵۵۸۶


روزنامه همشهری

به یک سندمسکونی تهران‎جهت

به یک سندمسکونی تهران‎جهت , دریافت وام بانکی ‎برای شرکت معتبر , با ارائه تضامین لازم …

۸۸۶۱۹۱۰۰


روزنامه همشهری

به ضامن دولتی

به ضامن دولتی , و جواز کسب معتبر , نیازمندیم

۶۶۰۸۶۵۵۴


روزنامه همشهری

نیازبه سند ملک مسکونی

نیازبه سند ملک مسکونی , جهت وام بانکی تهران وشهرستان

فکس ۸۸۸۲۱۰۱۷ ۸۸۸۲۳۱۱۸


روزنامه همشهری

وثیقه ملکی 3 میلیاردی

وثیقه ملکی 3 میلیاردی , جهت بانک نیازمندیم , (بدون واسطه)

۵۵۱۰۲۵۵۳


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی