سرمایه گذاری و شراکت در راه اندازی واحد تولیدی

سرمایه گذاری و شراکت در راه اندازی واحد تولیدی
سرمایه گذاری و شراکت در راه اندازی واحد تولیدی
یک شرکت در زمینه تولید تجهیزات یکبار مصرف بیمارستانی نیاز به سرمایه گذار و شریک در قالب سهام دار دارد
مبلغ مورد نظر جهت سرمایه گذاری450الی500میلیون می باشد و مدت بازگشت سرمایه 18الی24ماه می باشد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.