چرخکار و زیگزالدوز نیمه ماهر و ماهر خانم

به تعدادی زیگزالدوز خانم ماهر و نیمه ماهر با حقوق مکفی و کار بسیار ساده نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ ۲۱ : ۴۳ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.