نیازمند به ضامن

جهت وام به یک کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق برای وام 15 میلیون تومان از بانک تجارت برای ضمانت نیازمند است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ ۰۵ : ۲۲ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.