استاد موی تای و کیک بوکسینگ

محمد ناظری استاد ورزش های رزمی موی تای و کیک بوکسینگ
یک دوره قهرمانی و یک دوره نایب قهرمانی استان تهران و قهرمان یک دوره استان البرز و دو دوره قهرمانی استان لرستان.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵ ۰۵ : ۱۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.