واگذاری و مشارکت مجوز بند الف ب و ج هواپیمایی کشوری

واگذاری و مشارکت مجوز بند الف ب و ج هواپیمایی کشوری در قالب شرکت به صورت یکجا

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳ دی ۱۳۹۵ ۳۰ : ۰۳ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.