نیاز به منشی اموزشگاه

منشی خانوم برای کار در اموزشگاه نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶ : ۵۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.