منشی خانم با حقوق و مزایا

منشی خانم با حقوق و مزایا
منشی خانم با حقوق و مزایا
منشی با حقوق بالا منشی مدیر عامل .نیمه وقت و تمام وقت
با حقوق و مزایا
جهت شرکت بازرگانی در ونک_ جردن
مجرد. سن کمتر از۲۵ سال
نام و مشخصات فقط در تلگرام:
۹۳۶۹۸۵۲۴۹۰
Luxury_co@ ایدی تلگرام

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۹ : ۲۳ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.