مهندس معمار خانم باروابط عمومی بالا نیازمندیم

به مهندس معمار خانم با حداقل یک سال سابقه با روابط عمومی بالا جهت دفتر فنی نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ۰۲ : ۵۴ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.