وکالت و مشاوره در دیوان عدالت اداری

وکالت و مشاوره در دیوان عدالت اداری
وکالت و مشاوره در دیوان عدالت اداری
موسسه حقوقی وکیل مدافعان نوید عدالت.

مشاوره و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری در شکایت از:
تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی
شهرداری ها
سازمان تامین اجتماعی
دارایی
گمرک
و...
اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای حکم
#وکالت در دیوان عدالت اداری شکایت از شهرداری کمیسیون ۱۰۰ شهرداری شکایت از سازمان تامین اجتماعی حق بیمه تامین اجتماعی حق بیمه پیمانکاری شکایت از دارایی سازمان امور مالیاتی شکایت از گمرک شکایت در دیوان عدالت اداری مشاوره و وکالت دیوان عدالت اداری #دستور موقت دیوان عدالت جلوگیری از تخریب شهرداری مالیات بر ارزش افزوده وکالت دیوان عدالت اداری پیگیری پرونده در دیوان عدالت شکایت از ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری اعتراض به حق بیمه در دیوان عدالت اداری وکالت تخصصی دیوان عدالت اداری #مشاوره دیوان عدالت شکایت به دیوان عدالت مشاوره با وکیل تخصصی دستور موقت حق بیمه پیمانکاری قرارداد پیمانکاری #کمیسیون ۱۰۰ شهرداری حق بیمه پیمانکاری مشاوره دیوان عدالت شکایت استخدامی #شکایت از شهرداری شکایت از گمرک شکایت از سازمان تامین اجتماعی شکایت از آموزش و پرورش شکایت از دارایی دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت مشاور دیوان عدالت دستور موقت دیوان عدالت سوال از وکیل دیوان عدالت پیگیری پرونده دیوان عدالت #مشاوره دیوان عدالت وکالت دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت مشاوره حقوقی دیوان عدالت پیگیری پرونده دیوان عدالت وکالت تضمینی دیوان عدالت وکالت تخصصی دیوان عدالت وکیل مجرب دیوان عدالت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ۰۶ : ۰۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.