ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق نیازمندیم

ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا حقوق بگیر بانک ملی نیازمندیم.

تلفن : 09907429673

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۳۴ : ۲۰ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.