اقا سو هشت ساله شهرستانی جویای کار با گواهینامه پ یک

اقا شهرستانی هستم /نیازمند کار با جای خواب در تهران/کار دیگری هم باشه انجام میدم / سابقه فروشندگی و خوش برخورد /مرتب عکسام توی تلگرامم هست ممنون

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ : ۰۵ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.