کارورز در زمینه روانشناسی

کلینیک مهراندیش ساعی نیاز به کارآموز روانشناسی در زمینه مشاوره تلفنی دارد. از کلیه روانشناسان و رواندرمانان جهت همکاری دعوت میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۳۵ : ۱۵ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.