جویای کار در تهران

جویای کار در تهران
جویای کار در تهران
مهندس عمران می باشم و جویای کار در تهران / با انرزی جوانی و با انگیزه / دارای مدارک SAFE / ETABS/CAD/ICDL1 مسلط به زبان انگلیسی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۰۷ : ۲۲ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.