گلی اکسال 40% و مایع

گلی اکسال یک ماده شبکه ای کننده است که قابلیت کاربرد در رنج وسیعی از محصولات رزینهای آب پایه دارد. این ماده عمدتا بصورت محلول 40% به بازار عرضه می شودو بصورت محلولی شفاف می باشد. کاربرد گلی اکسال باعث افزایش محسوسی در مقاومت شستشو وسایش فیلم محصول می شود که عمدتا در صنایع پوششهای نساجی و ساختمانی حائز اهمیت است . استفاده از گلی اکسال در فرمولاسیون میتواند بصورت تدریجی و پسفزاینده باشد که در هریک از 2 حالت مذکور میبایست شرایط ویژه ای از جمله PH ، دما و عدم حضور واکنشهای جانبی فراهم گردد تا راندمان عملکرد به حداکثر برسد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۰ : ۵۱ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.