فروش 8 خط ثابت در منطقه جیحون

فروش 8 خط تلفن ثابت در مرکز مخابرات مالک اشتر تهران
8 خط تلفن بدون بدهی
مبلغ هر خط 150.000 تومان میباشد
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
کل خطوط با ارزش 1.200.000 تومان فروخته میشود

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۲۷ : ۵۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.