مربی خانم کار با دستگاه

مجموعه ورزشی بانوان واقع در بلوار 4 باندی مهر شهر کرج جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند:
1- مربی حرفه ای کار با دستگاه با مدرک معتبر.
2- کمک مربی کار با دستگاه
3-ماسور حرفه ای خانم با مدرک معتبر

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ۱۴ : ۰۵ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.