مدیر فنی وتکنسین

به یک نفر مدیر فنی آسانسور آزمون داده نیازمندیم مبلغ پرداختی سالیانه 10 میلیون نقد تکنسین فنی آزمون داده به صورت تمام وقت حقوق پرداختی 1/6میلیون ساعت کار 9تا 18 و برای مدرک تکنسین نقد 5 میلیون پرداخت کلیه مبالغ در دفترخانه واجدین شرایط سابقه کاری خود را به شماره 09391899881 پبامک کنند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ۲۳ : ۲۹ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.