فوش یک هکتار زمین

فوش یک هکتار زمین
فوش یک هکتار زمین
یک قطعه زمین بمساحت یک هکتار محدوده صادقیه تفکیک شده قطعات. ۱۰۰۰ متری بت سند ششدانگ فروشنده واقعی جهت هر گونه اطلاعات با مشاور رافیک یعقوبی تماس بگیرید .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۲۶ : ۲۳ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.